Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Usprawnienie postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Usprawnienie postępowania administracyjnego w świetle ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska