Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od pozytywizmu do postpozytywizmu : poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawa

Od pozytywizmu do postpozytywizmu : poglądy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska