Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia

Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska