Jagiellonian University Repository

Prace Konstantina Stoiłowa w Zgromadzeniu Ustawodawczym Księstwa Bułgarii (10 lutego - 16 kwietnia 1879 roku)

Prace Konstantina Stoiłowa w Zgromadzeniu Ustawodawczym ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska