Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo miejskie w pracach polskich i ukraińskich historyków XIX wieku : porównanie konceptów

Prawo miejskie w pracach polskich i ukraińskich ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska