Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Usefulness of corregistration and post-processing of MR and interictal SPECT images for localization of epileptogenic focus in children : preliminary report

Usefulness of corregistration and post-processing ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa