Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Evolutionary Oseen model for generalized Newtonian fluid with Multivalued Nonmonotone Friction Law

Evolutionary Oseen model for generalized Newtonian ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa