Jagiellonian University Repository

VIII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego "Niecodzienne, nowatorskie, oryginalne rozwiązania ustrojowe w państwach współczesnych, Kraków, 18–20 września 2013 r." : (sprawozdanie)

VIII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska