Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Retributivism, consequentialism, and the risk of punishing the innocent : the troublesome case of proxy crimes

Retributivism, consequentialism, and the risk of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa