Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centralization of the Internet and its impact on the process of creating a media image of an enterprise: the case study of a mobile application development company AppDev

Centralization of the Internet and its impact on the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska