Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The intraoperative assessment of the effectiveness of computed tomography in the detection of the residual mass of the retroperitoneal space in patients with nonseminoma testicular tumors after chemotherapy

The intraoperative assessment of the effectiveness ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa