Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Is quantitative diffusion weighted MR imaging and ADC mapping with b-values of 50-400-800 sec/mm2 a reliable method for the evaluation of meniscal tears in the knee?

Is quantitative diffusion weighted MR imaging and ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa