Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inter-observer agreement of the Coronary Artery Disease Reporting and Data System (CAD-RADS^{TM}) in patients with stable chest pain

Inter-observer agreement of the Coronary Artery ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska