Jagiellonian University Repository

Interventional radiology treatments for iatrogenic severe bleeding during percutaneous coronary interventions

pcg.skipToMenu

Interventional radiology treatments for iatrogenic severe bleeding during percutaneous coronary interventions

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska