Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Evaluation of some spiral and sequential computed tomography protocols of adults used in three hospitals in Shiraz, Iran with American College of Radiology and European Commission guidelines

Evaluation of some spiral and sequential computed ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska