Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Evaluating the role of strain ratio elastography in determining malignancy potential and calculating objective BIRADS US scores using ultrasonography and elastography features

Evaluating the role of strain ratio elastography in ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska