Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Computed tomography-guided catheter drainage with ozone in management of pyogenic liver abscess tomography-guided catheter drainage with ozone in management of pyogenic liver abscess

Computed tomography-guided catheter drainage with ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska