Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cerebral arteriovenous malformations : usability of Spetzler-Martin and Spetzler-Ponce scales in qualification to endovascular embolisation and neurosurgical procedure

Cerebral arteriovenous malformations : usability of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska