Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

DCE-MRI and parametric imaging in monitoring response to neoadjuvant chemotherapy in breast carcinoma : a preliminary report

DCE-MRI and parametric imaging in monitoring response ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska