Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Total anomalous pulmonary vein drainage in a 60-year-old woman diagnosed in an ECG-gated multidetector computed tomography : a case report and review of literature

Total anomalous pulmonary vein drainage in a 60-year-old ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska