Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Internacjonalizacja jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Internacjonalizacja jako czynnik konkurencyjności ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska