Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Relationship between past myocardial infarction, periodontal disease and Porphyromonas gingivalis serum antibodies : a case-control study

Relationship between past myocardial infarction, ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska