Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Axl and MerTK receptor tyrosine kinases maintain human macrophage efferocytic capacity in the presence of viral triggers

Axl and MerTK receptor tyrosine kinases maintain ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska