Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Safety and feasibility of Lin- cells administration to ALS patients : a novel view on humoral factors and miRNA profiles

Safety and feasibility of Lin- cells administration ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska