Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy

Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska