Jagiellonian University Repository

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017) : in memoriam

pcg.skipToMenu

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017) : in memoriam

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa