Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Relacja dziecko-rodzic w perspektywie gry komputerowej : wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie

Relacja dziecko-rodzic w perspektywie gry komputerowej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska