Jagiellonian University Repository

Further notes on the distribution of Dittrichia graveolens (Asteraceae) in Poland

pcg.skipToMenu

Further notes on the distribution of Dittrichia graveolens (Asteraceae) in Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa