Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Effect of black alder (Alnus glutinosa) admixture to Scots pine (Pinus sylvestris) plantations on chemical and microbial properties of sandy mine soils

Effect of black alder (Alnus glutinosa) admixture ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska