Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Evil goddesses, flawed heroes : divine wrath and human error in Seneca’s "Hercules furens" and "Phaedra"

Evil goddesses, flawed heroes : divine wrath and ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska