Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

From mobility to regional diplomacy : global & local geopolitics of transport in the Euro-Arctic

From mobility to regional diplomacy : global & local ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright