Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Katowice effect"? : regeneration of the site of the former Katowice coal mine through prestige cultural projects

"Katowice effect"? : regeneration of the site of the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska  Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska