Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Application of the apparent diffusion coefficient in magnetic resonance imaging in an assessment of the early response to treatment in Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma : pilot study

Application of the apparent diffusion coefficient ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska