Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metastatic pulmonary calcification as a rare complication of end-stage renal disease with coexistence of pulmonary metastases from renal cell carcinoma : case report and literature review

Metastatic pulmonary calcification as a rare ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska