Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dobór i konstrukcja twierdzeń kwestionariusza w nawigatorach wyborczych (Voting Advice Applications) : od problemów metodologicznych po ideologię

Dobór i konstrukcja twierdzeń kwestionariusza w ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska