Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Differentiation between metastatic and tumour-free cervical lymph nodes in patients with papillary thyroid carcinoma by grey-scale sonographic texture analysis

Differentiation between metastatic and tumour-free ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska