Jagiellonian University Repository

Transcatheter retrieval of an Amplatzer Vascular Plug

pcg.skipToMenu

Transcatheter retrieval of an Amplatzer Vascular Plug

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska