Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Time-resolved magnetic resonance angiography as a follow-up method for visceral artery aneurysm treated with coil-embolisation

Time-resolved magnetic resonance angiography as a ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska