Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Radiological features of sacrococcygeal teratomas in fetal magnetic resonance imaging and computed tomography : a case report

Radiological features of sacrococcygeal teratomas ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska