Jagiellonian University Repository

Paleocene sedimentary record of ridge geodynamics in Outer Carpathian basins (Subsilesian Unit)

pcg.skipToMenu

Paleocene sedimentary record of ridge geodynamics in Outer Carpathian basins (Subsilesian Unit)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa