Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sex differences in brain metabolite concentrations in healthy children : proton magnetic resonance spectroscopy study (^{1}\textrm{HMRS})

Sex differences in brain metabolite concentrations ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska