Jagiellonian University Repository

"Nie mogę się w cerkwi modlić, bo to takie ruskie" : wkład duchownych katolickich w zachowanie zabytków cerkiewnych na południu Polski

pcg.skipToMenu

"Nie mogę się w cerkwi modlić, bo to takie ruskie" : wkład duchownych katolickich w zachowanie zabytków cerkiewnych na południu Polski

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych