Jagiellonian University Repository

Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej : pamięć robocza i twórczość

Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska