Jagiellonian University Repository

Wizualność jako dominanta reportażu literackiego : wokół książki "Długi film o miłości : powrót na Broad Peak" Jacka Hugo-Badera

pcg.skipToMenu

Wizualność jako dominanta reportażu literackiego : wokół książki "Długi film o miłości : powrót na Broad Peak" Jacka Hugo-Badera

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa