Jagiellonian University Repository

Wpływ instytucji publicznych na decyzje właścicieli podmiotów gospodarczych : studium realizowanych w Polsce dotacji inwestycyjnych w świetle instytucjonalizmu zorientowanego na aktora

Wpływ instytucji publicznych na decyzje właścicieli ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright