Jagiellonian University Repository

Językowo-kulturowy obraz świata wpisany w inskrypcje nagrobne cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich)

pcg.skipToMenu

Językowo-kulturowy obraz świata wpisany w inskrypcje nagrobne cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich)

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.author Herchel, Małgorzata [USOS57809] pl
dc.date.accessioned 2018-03-05T09:14:56Z
dc.date.available 2018-03-05T09:14:56Z
dc.date.submitted 2011-04-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51093
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Językowo-kulturowy obraz świata wpisany w inskrypcje nagrobne cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich) pl
dc.title.alternative Linguistic-cultural image of the world in funeral inscriptions of village cemeteries (examples of selected villages of Małopolska) pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 442 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.subject.pl etnolingwistyka pl
dc.subject.pl inskrypcje nagrobne pl
dc.subject.pl kultura ludowa pl
dc.subject.en linguistic image of the world pl
dc.subject.en funeral inscription pl
dc.subject.en ethnolinguistics pl
dc.subject.en funeral inscriptions pl
dc.subject.en folk culture pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/069 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.reviewer Śliwiński, Władysław [SAP11006536] pl
dc.contributor.reviewer Tyrpa, Anna pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright