Jagiellonian University Repository

"Ita vidisti res omnes, quae ostendi poterunt, ut fias doctus, sapiens et pius" : Jan Amos Komeński o roli sztuki religijnej w edukacji chrześcijańskiej

pcg.skipToMenu

"Ita vidisti res omnes, quae ostendi poterunt, ut fias doctus, sapiens et pius" : Jan Amos Komeński o roli sztuki religijnej w edukacji chrześcijańskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0