Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mouse antibody of IgM class is prone to non-enzymatic cleavage between CH1 and CH2 domains

Mouse antibody of IgM class is prone to non-enzymatic ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa