Jagiellonian University Repository

Time-domain behavior of blazar OJ 287 and the binary supermassive black hole conjecture

pcg.skipToMenu

Time-domain behavior of blazar OJ 287 and the binary supermassive black hole conjecture

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa