Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

"Bycie razem w oddzieleniu" : inscenizowana partycypacjaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kwaśniewska-Mikuła Monika

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kwaśniewska-Mikuła Monika

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kwaśniewska-Mikuła Monika